Ljus Träna Kampsport logga mot mörk bakgrundTräna Kampsport logga mot mörk bakgrund
Mini logga för Kampsportshoppen knapp
Nu har vi Sveriges bästa priser på Budo Nord produkter 👇

Börja Träna Judo

Ikon Judo - Introduktion Judo sektion.
Ikon Judo - Introduktion Judo sektion.

Börja Träna Judo

Kort om Judo

Snabba kast och tunga lyfta kan skrämma många. Men Judo är en sport för fler än man kan tro. Stilen har utvecklats och hjälper idag äldre med fallträning, så de minskar risken för skador ifall de ramlar. Judo är för både unga och gamla och du kan börja träna Judo oavsett ålder, förkunskap eller kön.

Judo står för den "den mjuka vägen" och är en japansk kampsport skapad av Jigoro Kano ur olika ju-jutsu stilar vid 1800-talets slut. Sporten fick sin stora spridning efter andra världskrigets slut och är idag en olympisk sport.

Målet i judo är att besegra sin motståndare genom att kasta och/eller utföra en fasthållning, ett halslås eller ett armlås. I judo förekommer det vanligtvis inte sparkar och slag, men höggraderade judokas kan träna sådana tekniker genom en uppvisningsform av judo, en så kallad kata.

Judon's Historia

Jigoro Kano hade nått hög nivå inom flera olika jujutsu-stilar innan han vid 22 års ålder, 1882, grundade sin egen skola vid namn Kodokan Judo. Jujutsu hade vid denna tid en svag ställning och många skolor dog ut i samband med att feodalsamhället med samurajklassen nyligen avskaffats. Hans syfte var att bevara de olika jujutsu-skolornas tekniker han fann bäst uppbyggda ur fysiologisk och mekanisk synpunkt, samt att samla dem inom ett gemensamt system som byggstenar för en sport lämplig som fysisk och mental fostran. Från början var det män som tränade judo, men 1926 startades det träningsgrupper även för kvinnor på Kodokan.

Utvecklingen mot den moderna tävlingsidrott som judo är idag var inte helt given eftersom dr. Kano inte ansåg att själva tävlandet var överensstämmande med de mål och ideal han hade med judon. Dock ökade judon i popularitet mycket tack vare de tvekamper som Kodokans elever vann.

En bild på Jigoro Kano, i gammalt format. Judon's grundare.

Judon spreds snabbt till andra länder. Redan 1918 etablerades klubben Budokwai i London av Gunji Koizumi. Det var här på Budokwai som man började använda de färgade bältena för kyûgrader 1924. Judon kom till Sverige först på femtiotalet. Den första svenska klubb som bildades var Hie-Gou, vilken bildades 1956 i Göteborg. Senare samma år grundades också Stockholms Judo och Jiu-Jitsu Institut i Stockholm.

Två Judo utövare tränar tillsammans. En i blå gi och en i vit gi. Utövaren i blå gi kastar utövaren i vit gi.

Judo är sedan 1964 en olympisk sport. Vid första Olympiska spelen myntades uttrycket "pyjamasbrottning". Det gav publiken en grovt förenklad men lättförståelig bild av vad judo är: brottning med kläder att gripa i. Genom att ta i dräkten och dra eller trycka kan man både kasta och till exempel strypa sin motståndare, på sätt som vore omöjligt i västerländsk brottning. De flesta brottningskast är dock tillåtna även inom judon och det finns inga krav på att de tekniker som används i en tävling ska finnas i Kodokans standard så länge de inte bryter mot tävlingens regler.

Judon tränas idag i de flesta länder huvudsakligen som en tävlingssport men används även för motion eller andra former av träning. Det är Kanos judo, Kodokan judo som är en olympisk idrott. I Japan finns även en mindre gren av judo som tävlar under annorlunda regler som mera befrämjar markkamp, Kosen judo.

Judo har ingen särskild åldersgräns men många svenska klubbar följer Svenska Judoförbundets rekommendation att man ska ha fyllt sex år innan man kan ta sin första ordinarie gradering, efter det vita nybörjarbältet. Judo finns inom vissa klubbar även för förskoleålder och brukar då vara mer lekbetonad. Det finns cirka 17 000 utövare i Sverige.

Förbundsbubblan!

Det officiella förbundet för Judo i Sverige kallas för det Svenska Judoförbundet.

Judon's Filosofi

”If I were asked to express the principles of judo in a single sentence, I would say that it is an art which makes use of both the mind and body to the best possible advantage.”

När Kano grundade judo ville han ha en sport som utvecklade både kroppen och psyket i lika proportioner. Det görs bland annat genom kata och märks också i de ritualer som omgärdar träningen.

Tekniker som valdes ut för Kodokan Judo skulle genom fokus kring hävstångseffekt eller tyngdpunktsplacering på effektivt sätt nyttja den kraft man lade in i utförandet till att omrikta motståndarens kraft och rörelsemoment och bryta hans balans. Även efter Jigoro Kanos död har hans elever och efterföljare inom Kodokan Judo fortsatt att utveckla judon genom varianter i utförande eller helt nya tekniker. Vissa farliga moment är numera förbjudna i tävling men kan fortfarande tränas med en samarbetande partner som ren teknikuppvisning, kata.

Fastnat lite för Judo? Klicka o läs mer om Judo här.

Hitta din nya Judoklubb!

Med hjälp av vår lista över Sveriges Judoklubbar

Gå till Judoklubbar