Ljus Träna Kampsport logga mot mörk bakgrundTräna Kampsport logga mot mörk bakgrund
Mini logga för Kampsportshoppen knapp
Nu har vi Sveriges bästa priser på Budo Nord produkter 👇

Cookies & Inegritetspolicy

Ikon Cookies - Introduktion till Cookies på Träna Kampsport
Ikon Cookies - Introduktion till Cookies på Träna Kampsport

Cookies & Integritetspolicy

Om Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011 ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor.

På denna webbplats kan användandet av cookies förekomma, cookies används främst för följa trafiken på våra olika sidor, genom såsom cookies från Google Analytics. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies:

1. en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.

2. en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på deras webbplats.

Vill du veta mer kan du kontakta oss på Info@tranakampsport.se

Integritetspolicy

Träna Kampsport värnar om den personliga integriteten och är därför mån om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande regelverk avseende dataskydd. Denna integritetspolicy gäller för Träna Kampsport kunder, leverantörer och andra affärspartners och innehåller information om hur dina personuppgifter behandlas av Träna Kampsport. Personuppgifter som samlas in av Träna Kampsport

Träna Kampsport samlar in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas till Träna Kampsport i samband med dina kontakter med Träna Kampsport. Personuppgifter kan även samlas in om du väljer att prenumerera på nyhetsbrev, registrerar dig på väntelistor för Träna Kampsport produkter eller för att få information om sådana produkter eller liknande. Exempel på kategorier av uppgifter som samlas in och behandlas av Träna Kampsport omfattar namn, kontaktuppgifter samt uppgifter om det företag eller organisation som du representerar.

Hur Träna Kampsport behandlar dina personuppgifter

Personuppgifterna behandlas för att bedriva Träna Kampsport verksamhet, administrera avtal och upprätthålla kontakter med Träna Kampsport kunder, leverantörer och affärspartners. Personuppgifter kan även användas för att skicka ut nyhetsbrev och information om Träna Kampsport produkter. Personuppgifterna behandlas av Träna Kampsport med stöd av en intresseavvägning. Träna Kampsport har ett starkt intresse av att kunna upprätthålla affärsmässiga kontakter med kunder andra företag och organisationer och Träna Kampsport behandlar enbart dina kontaktuppgifter eller yrkesrelaterade uppgifter i egenskap av företrädare eller kontaktperson för ditt företag eller organisation. Träna Kampsport kan för ovan angivna ändamål komma att överföra dina personuppgifter till berörda myndigheter, till företag som Träna Kampsport gör affärer med eller till företag som tillhandahåller tjänster till Träna Kampsport. 

Om Träna Kampsport har en leverantör eller affärspartner i ett land utanför EU/EES kan dina personuppgifter komma att överföras till ett sådant land som inte har en motsvarande skyddsnivå för personuppgifter. Träna Kampsport kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådan överföring. Du kan när som helst efterfråga ytterligare information om sådan överföring och skyddsåtgärder som Träna Kampsport använder. Träna Kampsport sparar personuppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation med dig eller det företag eller organisation som du representerar eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Du kan när som helst avanmäla dig från prenumerationer på nyhetsbrev och liknande och dina uppgifter kommer då inte längre att sparas för detta ändamål.

Dina rättigheter och kontaktuppgifter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som Träna Kampsport behandlar och hur dessa används. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning kan du även ha rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas samt har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Om du vill utöva några av dina rättigheter eller har några frågor angående Träna Kampsport behandling av personuppgifter kan du kontakta oss på Info@tranakampsport.se. Om du har klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.