Ljus Träna Kampsport logga mot mörk bakgrundTräna Kampsport logga mot mörk bakgrund
Mini logga för Kampsportshoppen knapp
Nu har vi Sveriges bästa priser på Budo Nord produkter 👇

Grader Kampsport

Träna Kampsport Logga
Träna Kampsport Logga

Grader Kampsport

Grader inom Kampsport

Du har antagligen någon gång stött på ett sammanhang där någon berättar om sin grad i sin kampsport. Exempelvis på film, i verkligheten, i spel eller på internet. Nästan alla vet att svart bälte är den högsta graden och att vitt bälte är den lägsta.

Kyu Systemet

Gemensamt mellan bland annat Karate, Judo, Sport Ju-jutsu Aikido och Ju-jutsu Kai är att använda ett system kallat kyu systemtet för att representera en individs kunskaper och färdigheter inom kamparten. Kyu systemets grader är indelade i två delar, ett barn/ungdomssystem och ett vuxensystem. Ungdomssystemet kallas för Mon och vuxensystemet kallas för Kyu.

Viktigt att notera är att antalet kyu grader kan variera mellan stil, vissa stilar har upp till 10 grader medan andra kan ha färre. Här visar vi de bältesfärger som ingår i systemet och ungefärligt vilken kyu grad som belönar utövaren med respektive färg.

De stora skillnaderna mellan delarna är att Mon systemet är anpassat efter ungas fysiska och mentala utveckling. Deras bälten är vita med en helfärgad rand som går längs bältet i mitten, samt att man inte kan gradera till svart bälte genom Mon systemet, man kan endast gradera till brunt bälte.

Respektive systemet börjar ofta på 10:onde mon samt 10:onde kyu, även kallat vitt bälte. Som nämnt ovan kan antalet mon och kyu variera mellan olika stilar. Ju högre grad du uppnår inom kampsporten desto lägre kyu/mon erhåller du. När du sedan (genom kyu systemet) uppnår svart bälte kallas det istället för dan. Man räknar dan, till skillnad från kyu och mon, "åt rätt håll" alltså att 4:e dan är en mer avancerad grad än 3:e dan.

De olika bältesfärgerna, alltså de olika graderna enligt kyu systemet. Olika bälten inom Judo, karate, taekwondo, Aikido och andra kampspoter.De olika bältesfärgerna, alltså de olika graderna enligt kyu systemet. Olika bälten inom Judo, karate, taekwondo, Aikido och andra kampspoter.

Mon Systemet

- 6:e Mon, Vitt bälte

- 5:e Mon, Vitt bälte med gul rem

- 4:e Mon, Vitt bälte med Orange rem

- 3:e Mon, Vitt bälte med grön rem

- 2:a Mon, Vitt bälte med blå rem

- 1:a Mon, vitt bälte med brun rem

Kyu Systemet

- 6:e Kyu, Vitt bälte

- 5:e Kyu, Gult bälte

- 4:e Kyu, Orange bälte

- 3:e Kyu, Grönt bälte

- 2:e Kyu, Blått bälte

- 1:a Kyu, Brunt bälte

- 1:a Dan, Svart bälte

Stripes i Kyu systemet

Stripes är små streck/ränder som man virar runt bältet. Dessa visar på hur man avancerar inom den givna bältesfärgen. Beroende på stil så arbetar man lite olika med stripes. Men den generella tanken är att visa hur utövaren utvecklas och gör framgång inom sin bältesfärg. Inom kyu systemet är det vanlig att man använder sig av 1 stripe per bältesfärg innan man avancerar till nästa färg. Däremot är det vanlig förekommande att det bruna bältet kräver fler stripes innan utövaren förtjänar ett svart bälte.

När en utövare uppnått svart bälte kallas det inte längre kyu grader utan det kallas dan grader istället. Ett svart bälte utan stripes kallas 1:a dan, sedan löper det vidare, per stripe, upp till 10 stycken. Ett svart bälte med 10 stripes kallas 10:onde dan.

Grader inom Judo

Judo använder sig av av kyu systemet. Inom Judon har man endast 5 kyu grader och man börjar med vitt bälte (vitt bälte har ingen kyu grad). Vid första graderingen erhåller man graden 5:e kyu (Gult bälte). Kyu graderna slutar på 1:a kyu (brunt bälte) där man sedan kliver över till dan grader (grader för svarta bälten).

Som vi har beskrivit i tidigare stycken under rubriken "kyu systemet" mäts svarta bälten i dan grader istället för kyu grader. Inom Judo finns det 10 dan grader (svartbältesgrader), däremot behöver alla dessa dan grader inte ta form i ett svartfärgat bälte.

Mellan 6:e och 8:e dan kan utövaren välja att bära ett rött-vitt bälte, och mellan 9:e och 10:onde dan kan utövaren välja att bära ett helrött bälte. Någon som ni kommer notera är att detta dan system har likheter med BJJ:ns system för svartbälten.

8:e graden svartbälte BJJ - Det Vita/röda bältetRött bälte i BJJ. 9:onde och 10:onde graden

Kyu Grader

- Vitt bälte

- 5:e Kyu, Gult bälte

- 4:e Kyu, Orange bälte

- 3:e Kyu, Grönt bälte

- 2:a Kyu, Blått bälte

- 1:a Kyu, Brunt bälte

Dan Grader

- 1-5 Dan, Svart bälte

- 6-8 Dan, Svart alternativt rött-vitt bälte

- 9-10 Dan, Svart alternativt rött bälte

Grader inom Taekwondo

Till skillnad från exempelvis Judo använder sig Taekwondon av ett graderingssystem där man kallar graderna för Gup istället för kyu. Systemet påminner väldigt mycket om kyu systemet och det kan vara svårt att urskilja graderings systemen vid första ögonkastet. Däremot använder Taekwondon precis som kyu systemet dan grader för svarta bälten.

Gup graderna använder sig, precis som kyu systemet, av stripes. Små sträck som viras runt bältet ungefär 5 cm upp på vänster ände. Läs mer om stripes under rubriken "Kyu systemet".

Gup graderna sträcker sig från vitt bälte till rött bälte. Om man tittar noggrant kan man se ett mönster, sträcken på var bälte är färgade i samma färg som bältet i nästa Gup grad, detta tyder på utövarens resa mot nästa bältesfärg/grad.

Taekwondons dan grader består, till skillnad från Judo och BJJ endast utav svartfärgade bälten. Dan graden markeras på bältet genom romerska siffror inbroderade på bältet.

Dan graderna är även uppdelade i 4 olika steg:

- 1-3:e dan kallas, biträdande instruktör
- 4-6:e dan kallas, intrstruktör
- 7-8:e dan kallas, master instruktör
- 9:e dan kallas, grand master

De olika bältesfärgerna, alltså de olika graderna i Taekwondo. De olika bältesfärgerna, alltså de olika graderna i Taekwondo.

Gup Grader

- 9:onde Gup, Vitt bälte med gult sträck

- 8:onde Gup, Gult bälte

- 7:e Gup, Gult bälte med grönt sträck

- 6:e Gup, Grönt bälte

- 5: Gup, Grönt bälte med blått sträck

- 4:e Gup, Blått bälte

- 3:e Gup, Blått bälte med rött sträck

- 2:a Gup, Rött bälte

- 1:a Gup, Rött bälte med svart sträck

Dan Grader

- 1-9 Dan, Svart bälte

Grader inom BJJ

Inom Brasiliansk Jiu jitsu är den lägsta graden vitt bälte, varav den högsta "vanliga" graden är svart bälte. Det finns även olika bälten som visar på vilken "grad av svartbälte" man är, där det den högsta graden är rött bälte, även kallat den nionde gradens svartbälte. Det finns endast ett femtiotal utövare i världen som har uppnått rött bälte. Det kanske låter förvirrande, men oroa dig inte, vi kommer förklara systemet mer genomgående längre ner i texten :)

De olika bältesfärgerna speglar utövarens kunskapsnivå, färdighet att applicera olika tekniker samt den tid utövaren spenderat på mattan. Till skillnad från kyu systemet har graderingssystemet inom BJJ inte något specifikt namn. Men det finns både ungdomsgrader och vuxengrader, ungdomsgraderna befinner sig i åldrarna mellan 4-15 år.

Man hur fungerar det egentligen med grader inom BJJ? Vi börjar med att ta en titt på de olika färgerna som finns på BJJ bälten:

De olika graderna och färgerna på bälten i BJJDe olika graderna och färgerna på bälten i BJJ

Ungdomsgrader

- Grått bälte med vit rem

- Grått bälte

- Grått bälte med svart rem

- Gult bälte med vit rem

- Gult bälte

- Gult bälte med svart rem

- Orange bälte med vit rem

- Orange bälte

- Orange bälte med svart rem

- Grönt bälte med vit rem

- Grönt bälte

- Grönt bälte med svart rem

Vuxengrader

- Vitt bälte 

- Blått bälte

- Lila bälte

- Brunt bälte

- Svart bälte

- Svart/Rött bälte (Coral bälte)

- Vitt/Rött bälte

- Rött bälte

Stipes - Delgrader

Likt många andra kampsporter som använder sig av graderingssystem använder sig även BJJ av stripes. Stripes är små streck som man virar runt bältet, de fyller funktionen som "delgrader" för att visa hur långt en utövare kommit på sin resa inom den givna graden. Stripes indikerar alltså, precis som bältesfärgerna, utövarens kunskap, färdighet och tid på mattan fast inom ramarna för en bältesfärg. Exempelvis är lila bälte med 3 stripes en högre grad än ett lila bälte med 1 stripe.

Det kan skifta mellan olika skolor kring hur man arbetar med stripes. Vissa delar ut stripes i alla grader, andra delar endast ut stripes i lägre grader medan ytterligare andra inte delar ut stripes alls.

I grader mellan vitt och brunt bälte kan man förtjäna upp till 4 stripes innan man kliver in i nästa bältesgrad. Ett vitt bälte med 4 stripes blir alltså ett blått bälte när utövaren graderas nästa gång.

Lila BJJ bälte med 1 stripe
BJJ bälte med 3 stripes

Svart bälte - Grader

Efter brunt bälte förtjänar utövaren sitt svarta bälte. Det svarta bältet har fler stripes än de andra bältesfärgerna. Som svartbälte kan du ha upp till 10 stripes, det lite förvirrande här är att vissa stripes, eller delgrader som vi nu kallar dem (för att göra det enkelt) tar form i nya bälten.

Vid din 7:e grad som svartbälte förtjänar utövaren någon som kallas "coral belt" detta bälte är färgat i jämna sektioner av varannan svart och röd. IBJJF (Internationella Brasilianska jiu-jitsu förbundet) kräver att en utövare som förtjänat det svart-röda bältet stannar i den graden i minst 7 år.

BJJ svartbälte 7:e dan. Coral bälte

Nästa grad, alltså grad 8 som svartbälte tilldelas man ett vitt och rött bälte, det ser ut som ett coral belt, bara att istället för svarta sektioner så är de nu vita istället. Precis som med den 7:e graden svartbälte ställer IBJJF krav på den kortaste tiden en utövare ska besitta 8:e graden svartbälte. Kravet är ett minimum på 10 år.

8:e graden svartbälte BJJ - Det Vita/röda bältet

Slutligen finns den 9:onde och 10:onde graden svartbälte. Dessa bälten tar formen i ett helrött bälte. Den högsta graden en levande person besitter är 9:onde graden. Den 10:onde graden anses vara reserverad för pionjärerna inom sporten och tros inte delas ut till någon annan än de som redan besuttit den.

Rött bälte i BJJ. 9:onde och 10:onde graden

Hitta din nya Kampsports klubb!

Med hjälp av vår lista över Sveriges Kampsports klubbar

Se klubbar