Ljus Träna Kampsport logga mot mörk bakgrundTräna Kampsport logga mot mörk bakgrund
Mini logga för Kampsportshoppen knapp
Nu har vi Sveriges bästa priser på Budo Nord produkter 👇

Börja Träna Iaido

Iaido ikon - Introduktion börja träna Iaido
Iaido ikon - Introduktion börja träna Iaido

Börja Träna Iaido

Kort om Iaido

EN bild på en Iaido utövare som står i stance och håller båda sina händer på sitt svärd. Man ser bara utövaren från höften och neråt.

Iaidons ursprungliga tekniker utvecklades för att brukas i strid, dock har Iaidons syfte ändrats på senare tid. Dagens Iaido består till större del av kator, alltså förutbestämda rörelser som utförs mot onsynliga motståndare. Iaido är en japansk modern budokonst och kan beskrivas som konsten att dra det japanska svärdet, katana, och översätts gärna till "vägen till harmonisk närvaro". Detta speglar hur mer erfarna utövare använder Iaidon för att skapa en inre ro och ett inre lugn.

Iaidon's Historia

Det som vi idag kallas Iaido kommer från konsten att kunna dra sitt svärd för att attackera eller försvara sig. Teknikerna har utvecklats under flera århundraden och utövas än idag.

En av nyckelpersonerna för Iaidons framgång var Hayasuizake Jinsuke Shigenobu, han startade "Shinmai Muso ryu". En svärdskola som nu ligger till grund för Iaidon.

Skaparen av svärdskolan Tensihin Shoden Katori Shinto Ryu, vid namn Izasa Ieano kom att, under 1400-talet, bilda en struktur av tekniker som tillät svärdbäraren att attackera eller undvika en attack i samma rörelse som han drog sitt svärd.

Iaido utövare som har höjt sitt svärd och är redo att svinga det neråt för att skära. Bilden är tagen från sidan.

Iaidon's Träningsmetoder

Iaido tränas med bokken vilket är ett träsvärd, iaito som är oslipade träningssvärd av metall eller shinken som är skarpslipade svärd av metall. Ett iaito är oftast tillverkat av en särskild legering av zink och aluminium, som gör svärdet lättare och bättre lämpat för nybörjarträning.

All Iaido utförs som kata. Utövarna bär keikogi och hakama som är en vid, veckad byxa som traditionellt bars av samurajerna. Under hakama bärs också obi, bältet, i vilket svärden är nedstuckna med eggen uppåt. Det förekommer både kata som utförs individuellt mot en tänkt motståndare och kata i par med en angripare och en försvarare. Parövningar utövas oftast av säkerhetsskäl med bokken.

Förbundsbubblan!

Det officiella förbundet för Iaido i Sverige
kallas för Svenska Kendoförbundet.

Iaido som Tävlingssport

En tävling i Iaido går till på så sätt att två Iaidokas gör var sin serie kator samtidigt på varsin bana, placerade parallella med varandra. De tävlande bedöms av ett antal domare, oftast tre, som väljer en vinnare genom inbördes röstning med flaggor, antingen röd eller vit, med hänsyn till bäst utövad teknik och inlevelse.

En Iaido utövare har precis svingat sitt svärd i sidled och har stannat i ett utfallssteg med svärdet i sedled.

Iaido organiseras idag som idrott inom ett flertal olika förbund och organisationer. Den internationellt största är Zen-Nippon Kendō Renmei (all-japanska kendōförbundet). I likhet med de flesta andra budōorganisationer använder de ett graderingssystem med kyu- respektive dangrader. I Sverige är 4 kyu den första graden och man avancerar sedan neråt till 1 kyu för att sedan gå över till 1 dan och fortsätta uppåt. Olika bältesfärger eller markeringar för de olika graderna används inte.

Kendōförbundet har även tagit fram ett förenklat standardsystem innehållandes 12 kata. Detta sett kallas ofta ZenKenRen seitei iai och är framförallt ett försök att skapa ett tvärsnitt av traditionell Iado, för att göra iaidon mer lättillgänglig, framförallt för kendō-utövare. Dessa kata tränas av nybörjare och ligger till grund för graderings- och tävlingssystemet. Längre upp i graderna förväntas studierna övergå till en traditionell koryu.

Eftersom Iaido är en liten budoart i Sverige så är det ofta svårt för mindre klubbar att erbjuda regelbunden koryuträning. Men det anordnas träningsläger regelbundet runt om i Sverige, vilket ger även utövare från mindre klubbar möjligheten att träna koryu.

Inom kendoförbundet framhäver man ofta att Iaido har mycket starka band till kendo, och det är vanligt att man utövar både kendō och Iaido för att få olika perspektiv på den japanska svärdskonsten. Utanför förbundet finns naturligtvis en helt annan syn, då kendō aldrig varit en del av deras träning, istället har där bevarats en större del av de traditionella skolornas innehåll, till exempel: kumitachi (parövningar). Inom kendoförbundet är det mycket ovanligt att träna något annat än individuell kata.

Seitei iai - Iaidons kata

Seitei iai är den japanska kendofederationens Iaido-system. Som började utvecklas på 1960-talet och har blivit en grundläggande standard för iaido i hela världen.

Det är också framför allt i detta system som Iaidotävlingar förs. Det består av 12 olika former, kata, som är hämtade från olika gamla iaidoskolor i Japan, för att bilda en bred och samtidigt enhetlig grund för svärdskonsten iaido. De allra flesta i världen som tränar iaido, lär sig också dessa tolv former - utöver den egna skolans eller stilens olika tekniker och kata.

- Mae
- Ushiro
- Ukenagashi
- Tsuka ate
- Kesagiri
- Morotetsuki
- Sanpogiri
- Ganmen ate
- Soetetsuki
- Shihogiri
- Sogiri
- Nukiuchi

Hitta din nya Iaidoklubb!

Medhjälp av vår lista över Sveriges Iaidoklubbar

Gå till Iaidoklubbar