Ljus Träna Kampsport logga mot mörk bakgrundTräna Kampsport logga mot mörk bakgrund
Mini logga för Kampsportshoppen knapp
Nu har vi Sveriges bästa priser på Budo Nord produkter 👇

Börja Träna Krav Maga

Ikon Krav Maga - Introduktion börja träna Krav maga
Ikon Krav Maga - Introduktion börja träna Krav maga

Börja Träna Krav Maga

Kort om Krav Maga

Krav Maga har en filosofi om att neutralisera hot, aggressivitet och simultant försvar och attack. Krav Magan används framförallt av de militära styrkorna i Israel men har blivit adopterad av militära och polisiära styrkor över hela världen i olika former. Det finns även flera organisationer som lär ut Krav Maga till privatpersoner runtom i världen.

Två Krav maga utövare som tränar med försvar mot knivattack.

Krav Maga är hebreiska och betyder kontakt strid och är en icke tävlingsinriktad kampspor. Det är ett självförsvarssystem som utvecklades i Israel och involverar slag, sparkar samt olika grepp. Krav Maga fokuserar på verkliga situationer och extremt effektiva, brutala motattacker. Krav Magan utvecklades ur Imi Lichtenfelds street fighting kunskaper som han fått från sin träning som boxare och brottare. Teknikerna utnyttjades för att försvara de judiska kvarteren från fascistgrupper i Bratislava under 30-talet.

Han immigrerade sedan till Israel och började ge lektioner om sina kunskaper till de Israeliska försvarsstyrkorna (IDF). IDF utvecklade sedan det självförsvarssystem som vi känner som Krav Maga, även om det sedan dess utvecklats av både civila, polisiära och militära krafter.

Förbundsbubblan!

Det officiella förbundet för Krav Maga i Sverige
kallas för Krav Maga Sverige.

Grunderna inom Krav Maga

Grunden i Krav maga är att avsluta en fight så snabbt som möjligt och därför inriktas alla attacker på kroppens mest känsliga punkter som ansikte, nacke, skrevet, ögon och motsvarande. Tack vare att Krav magan inte byggs upp av tävlingsregler finns inga begränsningar i tekniker som kan skada din motståndare avsevärt. Men träningen består av att man begränsar krafter i sina tekniker och användandet av adekvata skydd. T.ex. är sparkar mot skrevet vanliga, men man måste då tona ner styrkan i sparkarna och bära suspensoar.

Eleverna i Krav maga lär sig att försvara sig mot alla olika attacker till att börja med innan de får gå in i fullkontaktssparring. Eleverna lär sig att försvara sig på det snabbaste och mest effektiva sättet och ett vanligt talesätt är att man ”alltid använder det verktyg som är närmast”. Med det menas att man använder den kroppsdel som är närmast den som attackerar för att försvara sig. Män och kvinnor tränar jämställt i Krav maga och man har inte heller någon specifik uniform. Krav maga är en av de få kampsporter som använder sig av skor eller motsvarande för att spegla verkligheten så mycket som möjligt. Det finns dock ofta någon form av graderingssystem i form av brickor, olika nivåer eller bälten.

Grunderna Inkluderar

- Mot attackera så snart som möjligt eller attackera i förhand.
- Attackera kroppens mest sårbara punkter som ögon, käken, solar plexus, revben m.m.
- Neutralisera din motståndare så fort som möjligt med en rad oavbrutna attacker och vid behov nedtagningar.
- Behåll uppsikt om din omgivning för att identifiera andra attackerare eller en flyktväg.

Basträningen består av uppvärmning, lära sig de vanliga tryckpunkterna och lära sig att avancera och kontrollera en motståndare med styrka. Eleverna lär sig att utföra en mängd olika slag och sparktekniker. De lär sig även att använda och försvara sig gentemot nedtagningar, stryp, armlås och även försvar mot vapen som knivar och pistoler.

Eleverna övar även mot flera motståndare. Man övas även i att hålla koll på situationen för att förstå sig på när man närmar sig en potentiellt farlig eller våldsam miljö och identifiera hot innan attacken sker. Träningen kan även involvera hantering av fysiska och verbala situationer för att undvika våld om så är möjligt.

Läs vidare om att träna Krav Maga

Krav Maga logga

Hitta din nya Krav Maga klubb!

Med hjälp av vår lista över Sveriges Krav Maga klubbar

Gå till Krav Maga klubbar