Ljus Träna Kampsport logga mot mörk bakgrundTräna Kampsport logga mot mörk bakgrund
Mini logga för Kampsportshoppen knapp
Nu har vi Sveriges bästa priser på Budo Nord produkter 👇

Tekniker Taekwondo

Ikon Taekwondo - Introduktion till taekwondo
Ikon Taekwondo - Introduktion till taekwondo

Tekniker Taekwondo

Tekniker i Taekwondon

Här finns en ordlista över de tekniker som kan förekomma till respektive bältesgrad inom taekwondon. Vill du börja träna Taekwondo? Läs mer här eller gå till Klubbkartan och hitta en Taekwondo klubb nära dig.

Tekniker Nybörjare

Vitt-Gult Bälte

Ställningar

Charyot seogi = Givakt ställning
Chonbi seogi = Färdig ställning
Chuchom seogi = Ridande ställning
Appkoobi seogi = Lång ställning
Kireugi chonbi seogi = Kampfärdig ställning

Bentekniker

App cha ollyogi = Uppåtgående spark rakt ben
App chagi = Framåt spark
Bitt chagi = Sned spark
An chagi = Inåtgående spark
Dwit chagi = Bakåt spark

Handtekniker

Arae makki = Låg blockering
Momtong bakkat makki = Mittdels utåtgående blockering Ull gull makki = Överdels blockering
Baro jireugi = Rakt slag
Bandae baro jireugi = Motsatt rakt slag

Gult-Grönt Bälte

Ställningar

App seogi = Kort ställning
Dwit seogi = Bakåt ställning
Pyonhi seogi = Ledig ställning

Handtekniker

Momtong an makki = Mittdels inåtgående blockering
Yeop makki = Sid blockering
Han sonnal makki = En handkants blockering

Bentekniker

App dollyo chagi = Rundspark framåt
Yeop chagi = Sidspark Bakkat
chagi = Utåtgående spark

Mönster

Tae geuk il jang

Kamp

Semi sparring, en motståndare.
Fri sparring

Grönt-Grönt Bälte med ett streck

Handtekniker

Sonnal geodeureo makki = Handkant blockering två händer

Bentekniker

Bandae dollyo chagi = Motsatt rundspark
Miro chagi = Knuff spark
Kullo app chagi = Ett steg fram, spark framåt

Mönster

Taegeuk Il – Yl jang

Kamp

Fri sparring, en motståndare

Grönt Bälte ett streck till blått

Handtekniker

Sonnal an chigi = Handkant inåtgående slag
Sonnal Bakkat chigi =Handkant utåtgående slag

Bentekniker

Horry chagi = Krokspark
Twieo app chagi = Hoppspark framåt
Kullo app dollyo chagi = Ett steg fram, rundspark framåt Kullo yeop chagi = Ett steg fram, sidspark

Mönster

Taegeuk Il - Sam jang

Kamp

Fri sparring, en motståndare

Blått-Blått Bälte med ett streck

Handtekniker

Sonnal yeop bakkat chigi = Handkant sida slag utåtgående Sonnal dung chigi = Handkant slag baksida
Palkop dollyo chigi = Armbåge slag rund  
Pyonkut seowa chireugi = Fingerstöt vertikal stöt
Jebipoom mok chigi = Försvar med handflata mot halsslag Deung joomeok app chigi = Baksida knytnäve slag framåt

Bentekniker

Twieo app dollyo chagi = Hoppande rundspark framåt

Mönster

Taegeuk Il – Sa jang

Kamp

Fri sparring, en motståndare

Hon Bon Kireugi

En stegs kamp, hand och bentekniker

Blått Bälte ett streck till rött

Ställning

Koa seogi = Korsande ställning

Handtekniker

Me joomeok naeryo chigi = Lillfingersidan nedåtgående slag
Palkop pyojeok chigi = Armbåge punkt slag
Palkop ollyo chigi = Armbåge uppåtgående slag
Palkop naeryo chigi = Armbåge neråtgående slag

Bentekniker

Twieo yeop chagi = Hoppande sidspark

Mönster

Tae geuk Oh jang

Kamp

Fri sparring, en motståndare

Hon Bon Kireugi

En stegs kamp, hand och bentekniker

Kross

Framåtspark, 2 cm bräda, minst maghöjd Rundspark, 2 cm bräda, minst huvudhöjd Sidspark,  2 cm bräda, minst brösthöjd Handkant slag inåt, 2 cm bräda

Tekniker Avancerade

Rött-Rött bälte ett streck

Handtekniker

Batang son nolleo makki = Handled nedåtgående blockering Ageumson mok jireugi = Båghand tumme pekfinger slag
Han sonnal ullgool bakkat makki = En handkant överdel utåtgående blockering

Bentekniker

Twieo dwit chagi = Hoppande bakåt spark

Kamp

Fri sparring, en motståndare

Hon Bon Kireugi

Hand och bentekniker

Kross

Framåt spark – rund spark, 2 cm + 2 cm bräda (ej nudda golvet)
Rund spark – sid spark, 2 cm + 2 cm bräda ( ej nudda golvet)
Bakknytnäve, 2 cm bräda

Rött ett streck-Rött två streck

Ställning

Beom seogi = Tiger ställning
Moa seogi = Fötter ihop + händer ihop

Handtekniker

Batangson an makki = Handled inåtgående blockering Gawi makki = Sax blockering
Yeop chireugi = Sid slag Bakkat
palmok momtong hechyo makki = Utåtgående underarm mittdel kil blockering
Doo joomeok momtong jechyo chireugi = Dubbel mittdel uppercut slag

Bentekniker

Bituereo chagi = Utågående rund (cirkel) spark
Pyojeok chagi = Punkt spark (handflata spark)
Mooreup chagi = Knä spark

Mönster

Taegeuk Il – Chill jang

Kamp

Fri sparring, en motståndare

Hon Bon Kireugi

En stegs kamp, hand och bentekniker

Kross

Hoppande framåt spark, 2 cm bräda (en armslängd över huvudet)
Hoppande fram rund spark, 2 cm bräda (över huvudet) Hoppande sid spark, 2 cm bräda (brösthöjd)
Bakkanthand, 2 cm bräda

Rött två streck-Rött tre streck

Handtekniker

Oesanteul makki = Dubbel blockering Dangyo teok chirreugi = Trycka ned slag

Bentekniker

Doo baldang app chagi = Dubbel framåt park

Mönster

Taegeuk Il – Pal jang

Kamp

Fri sparring, en motståndare

Hon Bon Kireugi

En stegs kamp, hand och bentekniker

Kross

Bakåt spark, 2 cm bräda, (minst maghöjd)
Motsatt rund spark, 2 cm bräda (huvudhöjd)
Framåt slag, 4 cm bräda

Grepptekniker

5 st grepptekniker

Rött tre streck- Första Dan

Ställning

Tong milgi joonbi = Skjutande tub ställning

Handtekniker

An palmok momtong hechyo makki =Inåt handled kilblockering
Eopeun sonnal bakkat chigi = Handkant utåtgående slå

Mönster

Taegeuk Il – Pal jang samt Koryo

Kamp

Fri sparring en motståndare

Hon Bon Kireugi

Hand och bentekniker

Grepptekniker

10 st grepp tekniker

Kross

Hoppande sid spark över 4 personer, 2 cm bräda
Hoppande motsatt rund spark över huvudhöjd, 2 cm bräda Hoppande snurr sid spark 140 cm upp från golvet, 2 cm bräda
Fingerstöt, 1 cm bräda

Hitta din nya Taekwondo Klubb!

Hitta din nya Taekwondo klubb med hjälp av klubbkartan

Ta mig till Klubbkartan