Ljus Träna Kampsport logga mot mörk bakgrundTräna Kampsport logga mot mörk bakgrund
Mini logga för Kampsportshoppen knapp
Nu har vi Sveriges bästa priser på Budo Nord produkter 👇

Börja Träna Stridskonst

Ikon Capoeira - Introduktion börja träna Capoeira
Ikon Capoeira - Introduktion börja träna Capoeira

Börja Träna Capoeira

Kort om Stridskonst

En stridskonst eller kampkonst är ett system för närstrid eller självförsvar; ett system av kodifierade utövningar och traditioner av strid. Alla stridskonster har ett liknande mål, att försvara sig själv eller andra från fysiska hot. Därutöver är vissa stridskonster länkade till trosuppfattningar såsom hinduism, buddhism, daoism, konfucianism eller shinto, medan andra följer en speciell hederskod. Stridskonster anses vara både en konst och en vetenskap. Många konster utökas även med tävlingsinriktning, oftast som kampsporter, men även ibland i form av dans.

Termen stridskonst kommer från krigföringskonsten som kommer från en 1400-talsterm från Europa som härrör till det som nu är känt som historisk europeisk kampkonst. När termen ursprungligen myntades under 1920-talet syftade det specifikt på asiatiska stridsstilar, speciellt de system som hade sitt ursprung i Östasien. Idag kan termen dock både i sin litterära mening och i sitt påföljande användande användas för att benämna alla kodifierade stridssystem, oavsett ursprung.

En bild på en kampsportare vid stranden i solnedgången. Kampsportaren är i luften och håller en position med bena infällda och en arm rakt ut från kroppen.

Exempelvis är Europa hemvist för många olika stridssystem, både levande traditioner som har existerat genom nutiden och andra som idag rekonstrueras. I Amerika har indianer traditioner av stridskonster med öppna händer såsom Brottning, medan personer på Hawaii historiskt har utökat andra konster. Ett antal ursprung hittas i de atletiska rörelserna i Capoeiran, som afrikanska slavar utvecklade i Brasilien baserat på kunskaper som de tagit med sig från Afrika.

Medan varje stil har unika delar som särskiljer sig från andra stridskonster, är ett vanligt kännetecken systematiseringen av stridstekniker. Träningsmetoder varierar och kan inkludera sparring (simulerad strid) eller formella uppsättningar eller rutiner med tekniker kända som kata. Dessa är speciellt vanliga i stridskonster i Asien och stridskonster som kommer därifrån.

Skillnaden mellan Stridskonst & Kampsport

Bild på en utövare som sitter och mediterar, bilden är tagen uppifrån så att man ser händerna benen och bröstet uppifrån.

Till vardags brukar man kalla stridskonster för kampsport. Men en stridskonst är inte nödvändigtvis tränings- eller tävlingsinriktad. Den största skillnaden på en kampsport och en stridskonst är att kampsporten är en idrott med standardiserade regler. Stridskonster, till exempel Iaido och Capoeira är i sig själva inte avsedda som övningar för tävling. Utan utförs som estetisk uppvisning eller kata. Många kampsporter innehåller element av kata för gradering och motsvarande men fokuserar på den tävlingsinriktade delen eller självförsvar.