Ljus Träna Kampsport logga mot mörk bakgrundTräna Kampsport logga mot mörk bakgrund
Mini logga för Kampsportshoppen knapp
Nu har vi Sveriges bästa priser på Budo Nord produkter 👇

Träna Taekwondo

Ikon Taekwondo - Introduktion till taekwondo
Ikon Taekwondo - Introduktion till taekwondo

Träna Taekwondo

Träna Taekwondo

Det finns två inriktningar av taekwondo, men de utesluter inte varandra. Man kan alltså träna båda två.

Traditionell Taekwondo

Traditionell taekwondo fokuserar på den kampsport som var etablerad under 50 och 60-talet i den sydkoreanska militären. Namnen och symbolismen i de traditionella mönstren refererar till den koreanska historian, kulturen och filosofin. Idag är Kukkiwon eller World Taekwondo Headquarters det traditionella centret för taekwondo.

Sport Taekwondo

Sport taekwondo har utvecklats under åren efter 1950-talet och har ett annat fokus än den traditionella taekwondon. Fokus ligger istället på snabbhet och tävling som t.ex. Olympisk sparring. Sport taekwondon är i sin tur indelad i den del som härstammar från Kukkiwon som är ett event under de Olympiska spelen på sommaren och styrs av World Taekwondo Federation (WTF). Den andra delen kommer från den internationella taekwondofederationen (ITF).

Träningen i Taekwondo

Träningen i Taekwondo har flera delmoment, bland annat dessa:

Mönster (tul - ITF, poomase - WTF)

Mönster är olika förutbestämda program av grundtekniker. Det finns 24 mönster i Taekwon-Do med mellan 19 till 72 rörelser i varje. Tävling i mönster bedöms av fem domare som poängsätter utövarna utifrån följande bedömningskriterier:

- Tekniskt utförande
- Kraft
- Balans
- Rytm
- Andningskontroll

Tävlingskamp (matsogi - ITF, kyeureugi - WTF)

En match i kamp utseplar sig på en tävlingsmatta som är 9 x 9 meter. Matchen leds av en ringdomare som bryter kampmomentet ifall något fel utförts och tilldelar de tävlande varning eller minuspoäng. Poäng noteras av fyra kantdomare. Poängen summeras i slutet av matchen och den utövare med flest poäng vinner.

En kampmatch i individuell tävlan består av två ronder på två minuter med en minuts rond-paus. I WTF Tävlingskamp använder man sig av skydd, skydden gäller följande: benskydd, suspensoar, armskydd, tandskydd, handskar (ytterst tunna), elektronisk väst och hjälm. För att ta poäng så måste man sätta så rena sparkar man kan mot västen eller huvudet. En ren och klar spark mot väst ger ett poäng, roterande teknik ger två poäng, spark som träffar huvudet ger tre poäng.

Om motståndaren tvingas ta en stående eller liggande räkning till åtta får man en bonuspoäng. Om man inte är redo vid räkning till åtta, vilket visas genom att inta kampställning med höjd guard, räknar matchdomaren till 10 och motståndaren vinner på K.O.

1 poäng - handteknik mot mellan eller hög sektion.
2 poäng - fotteknik mot mellansektion.
3 poäng - fotteknik mot hög sektion.

Krosstekniker ("kyokk pah")

Vid tävlan i krosstekniker mäts en utövares kraft i olika tekniker. Tävlingsteknikerna är förutbestämda, tre för damer och fem för herrar. Poäng tilldelas för varje knäckt planka och summeras sedan för alla tävlingsteknikerna. Den utövare med flest poäng efter samtliga tekniker vinner. Brädorna är gjorda av plast och konstruerade för att motsvara en ca 2 cm tjock träplanka. Plastbrädorna kräver inte bara kraft av utövaren utan också exakthet i tekniken.

Specialtekniker

Vid tävlan i speciella tekniker mäts en utövares spänst samt förmåga att behålla kraft i sina tekniker då de utförs i hoppande form. Tävlingsteknikerna är förutbestämda, tre för damer och fem för herrar. Tekniken utförs mot en "flip-board" som då den träffas med tillräcklig kraft övergår från horisontellt till vertikalt läge (eller tvärt om beroende på typ av teknik). Utövaren måste också visa god balans genom att landa på fötter i korrekt ställning. Varje träff som genererar utslag på "flop-board" ger ett poäng. Vinner gör den utövare som efter samtliga tekniker samlat flest antal poäng.

Se mer om Taekwondo tekniker.

Traditionell Kamp

Traditionell Kamp är en tävlingsgren som alltid utförs i par. Varje par förbereder ett program med förberedd kamp bestående främst av grundtekniker. Tävlan bedöms av fem domare som poängsätter utövarnas program utifrån följande bedömningskriterier:

- Presentation, lagarbete och koreografi
- Tekniskt utförande
- Akrobatiskt innehåll
- Kraft
- Andningskontroll

Hitta din nya Taekwondo Klubb!

Hitta din nya Taekwondo klubb med hjälp av klubbkartan

Ta mig till Klubbkartan