Ljus Träna Kampsport logga mot mörk bakgrundTräna Kampsport logga mot mörk bakgrund
Mini logga för Kampsportshoppen knapp
Nu har vi Sveriges bästa priser på Budo Nord produkter 👇

Träna Judo

Ikon Judo - Introduktion Judo sektion.
Ikon Judo - Introduktion Judo sektion.

Träna Judo

Träna Judo

Bilden visar en judotävling där två utövare håller i varandra på Judo mattan. Ena motståndaren sveper den andre.

Judo tränar man vanligen på tatamimattor som är relativt mjuka. Teknikerna man tränar på är kast, armlås och halslås. Dessa tekniker kan man träna på flera olika sätt, dels genom teknikträning och dels genom randori eller kata.

Randori betyder fri träning och kan liknas vid sparring där två judokas försöker utföra en eller flera tekniker på varandra med motstånd från partnern. Kata är och andra sidan förutbestämda rörelser och syftar till att visa de grundläggande principerna i judo.

Judodräkt

Judodräkten kallas för judogi (ibland bara för gi) och består av en jacka - uwagi, ett bälte - obi och byxor - zubon.

Judogin är traditionellt vit, men i europeiska tävlingssammanhang används också blå dräkter för att särskilja de tävlande åt. Judogin är också ganska kraftig, för att klara av alla ryck som den utsätts för.

Se Judodräkter här!

En Judo elev sitter med ryggen vänd mot kameran på träningsmattan. Det är andra Judo elever runtom. Och bilden visar alla skor lämnade från elever som gått ut på judo mattan

Gradering

För att en utövare av judo ska få försöka erhålla ett högre bälte måste utövaren uppfylla ett antal krav, t.ex. antal träningstillfällen och kunskap kring ett antal tekniker, när utövaren gör detta så kan denne delta i en gradering. En gradering går till så att eleven visar ett förbestämt antal tekniker för de personer som observerar, oftast den högst graderade person inom klubben och/eller elevens tränare och poängsätter de uppvisade teknikerna, är de uppvisade teknikerna korrekta har eleven lyckats med sin gradering och därmed erövrat sitt nya bälte.

Svenska judoförbundet tillhandahåller ett kompendium med tekniker som skall finnas med till 1 Kyu men klubbarna har rätt att, så länge alla tekniker är med i graderingarna före 1 Kyu, att själva göra egna graderingsbestämmelser.

Svart bälte eller dan-grader delas inte ut på klubbnivå utan i Sverige av en kommitté inom Svenska Judoförbundet. Av svart finns det tio nivåer, 1:e-10:e dan. De högsta graderna kräver även internationellt godkännande. Alla dan-grader markeras likadant över hela världen.‍

Två judo utövare tävlar. den ena ligger på den andre.

1-5 dan bär svart bälte.

6-8 dan bär svart bälte men kan också välja att använda ett bälte med omväxlande röda och vita fält.

9-10 dan kan på samma sätt välja att bära ett helrött bälte.  
 
Den högsta graden, 10 dan, delas ut av Kodokans president. Kodokan har allt som allt bara delat ut 10 dan till 15 personer. Internationella Judoförbundet (IJF) har delat ut 10 dan till två personer.

Hitta din nya Judo Klubb!

Hitta din nya Judo klubb med hjälp av klubbkartan

Ta mig till Klubbkartan