Ljus Träna Kampsport logga mot mörk bakgrundTräna Kampsport logga mot mörk bakgrund
Mini logga för Kampsportshoppen knapp
Nu har vi Sveriges bästa priser på Budo Nord produkter 👇

Börja Träna Ju-Jutsu Kai

Ikon Ju-jutsu Kai - Introduktion börja träna Ju-jutsu Kai
Ikon Ju-jutsu Kai - Introduktion börja träna Ju-jutsu Kai

Börja Träna Ju-Jutsu Kai

Kort om Ju-Jutsu Kai

En bild på Ju-jutsu Kai loggan. Börja träna Ju-jutsu Kai

Ju-jutsu Kai är anpassad efter utövaren. Alla kan börja träna Ju-jutsu Kai oavsett kön eller ålder. Fokuset på självförsvar öppnar sporten för alla, ung som gammal, man som kvinna. Alla behöver kunna försvara sig.

Ju-jutsu Kai
är den största jū-jutsustilen i Sverige. Stilen Ju-jutsu Kai utvecklades av bland annat Hans Greger i början på1970-talet. Ju-jutsu Kai utövas klädd i gi samt har till stor del sin terminologi på japanska.

Ju-Jutsu Kai's Organisation

Länge var ju-jutsu kai den enda ju-jutsu stil som var representerad i Svenska Budoförbundet och omnämndes ibland som "ju-jutsu sektionen". Idag sköts stil relaterade frågor utanför sektionen, och stilen Ju-jutsu Kai administreras av Svenska Ju-jutsu förbundet vars stilchef är Hans Greger. Svenska Ju-jutsu förbundet kännetecknar sig själv med mottot: "Självförsvar med tradition och kvalitet".

Ju-jutsu Kai är uppdelat i två delar - ett med kyū- och dangrader för vuxna, och ett speciellt anpassat barnsystem, monsystemet, för barn och ungdomar mellan 9 och 14 år. Dessutom finns riktlinjer för knatteverksamhet för barn mellan 7 och 9 år.

I Svenska Ju-jutsu förbundet finns också Riksgraderingskommittén som ansvarar graderingar. Riksgraderingskommittén handhar alla graderingar till dangrader. Hans Greger är ordförande i Riksgraderingskommittén.

Träna Ju-Jutsu Kai

Stilen Ju-jutsu Kai är ett modernt "självförsvar med tradition och kvalitet" och har som inställning att ju-jutsu skall vara roligt. Ju-jutsu kai passar de flesta och är omväxlande och innehållsrikt, och det erbjuder genomgående bra självförsvarsträning.

Ju-jutsu kai är samtidigt en allsidig motionsform, en traditionsrik budoart och en tuff kampsport med möjlighet till tävling för de som vill. Systemet bygger på ett antal centrala grundtekniker och därutöver ett brett utbud av olika tillämpningar. Teknikerna övas många gånger så att rörelserna "nöts in i kroppen" och genom alla upprepningar skapas reflexer, vilket medför att teknikerna kan utföras direkt och omedvetet.

Tekniker inom Ju-Jutsu Kai

Ju-jutsu kai innehåller ett stort antal kihon waza (grundtekniker) I form av:

- Nage waza (kast)
- Kansetsu waza (ledbrytningar)
- Ukemi waza (falltekniker)
- Uke waza (blockeringar)
- Katame waza (kontrollgrepp)
- Atemi waza (distraheringstekniker)

Dessa Kihon waza anpassas därefter i jigo waza (försvarstekniker) med fasta angrepp. Stilen har också många olika former av randori (fri träningsform).

Kata inom Ju-Jutsu Kai

En sluten träningsmetod som en viktig del av systemet är också kata i form av fasta noga prövade rörelsemönster. Dessa förekommer först från första kyū (brunt bälte) och följer sedan med ända upp till femte dan (femte graden av svart bälte).

Förbundsbubblan!

Det officiella förbundet för Ju-Jutsu Kai i Sverige
kallas för Svenska Ju-jutsuförbundet.

Ju-Jutsu Kai's Grundprinciper

Egen bästa styrka

Sträva alltid efter att hålla Dina händer och armar i ”kraftcirkeln” d.v.s. händerna framför Dig med handflatorna mot varandra och vanligtvis inte bredare mellan händerna än Din axelbredd. På så vis utnyttjar Du Din muskelstyrka på ett effektivt sätt.

Motståndarens sämsta styrka

Sträva efter att omedelbart få motståndarens armar ur dennes ”kraftcirkel” för att försvaga motståndaren. Utnyttja alltid motståndarens rörelse i Ditt försvar och undvik att få onödiga stopp i tekniken. Vid varje tillfälle en teknik stannar upp har motståndaren möjlighet att angripa dig igen.

Egen bra balans

‍Du skall alltid ha god balans i alla delar av försvarstekniken. Sträva efter att ha båda fötterna under in kropp och håll ryggen rak. Det är viktigt att alltid ha full kontroll och uppsikt åt alla håll under försvarstekniken så att andra motståndare inte kan angripa

Motståndarens obalans

Sträva efter att försätta motståndaren i obalans omedelbart vid angreppet och bibehåll obalansen tills motståndaren är under full kontroll. Tillse att motståndaren aldrig återfår initiativet till ett nytt angrepp.

Ju-Jutsu Kai's Bältesfärger

Kunskapsnivån i Ju-jutsu Kai visas upp på en gradering, där man efter godkänt resultat får bältesfärgen som står näst på tur. För små barn finns ett "knattesystem" som bär vita bälten där träningstiden anges med ett rött streck per termin utan krav på gradering. Mon-systemet används för barn från nio upp till och med 14 års ålder med särskilda graderingstekniker.

En bild på de olika bältesfärgerna inom Ju-jutsu kai. Kyu graderna.

Vid fyllda 14 år får ungdomar gradera i vuxensystemet varvid den som har uppnåt hög mon-grad kan få göra en dubbelgradering och vid samma tillfälle visa upp teknikerna till 5:e och 4:e kyu. För att få gradera till 1:a dan, svart bälte, krävs att eleven är fyllda 18 år och har tränat ju-jutsu i minst fem år.

Upp till 5:e dan graderar man på teknik och kunskap, graderna utöver är mer att anse som förtjänsttecken och ges av RGK (riksgraderingskommittén) utan att man visar upp sin skicklighet.

De två högst graderade är grundaren Hans Greger (10:e dan), samt Viking Cronholm (10:e dan postumt).

Monsystemet

5 ju-jutsu kai elever poserar för en bild till deras gradering.

Inom Ju-jutsu Kai finns ett speciellt ju-jutsusystem för barn och ungdom. Detta system kallas monsystemet och är anpassat för åldersgruppen 9-14 år. Monsystemet är anpassat för växande individer där hårda brytningar mot leder, slag och sparkar är borttagna. Monsystemet innehåller mycket rörelse för att öva upp koordinationsförmågan. Träningen är lekfull men strikt för att lära ut hänsyn för kamrater och instruktörer.

Samma bältesgrader som finns i kyusystemet finns i monsystemet. Monbältet är vitt med en färgad remsa. Färgerna har samma ordning som för vuxna: vitt utan remsa, sedan gul, orange, grön, blå och brun remsa.

För yngre barn finns även sedan år 2006 riktlinjer för knatteverksamhet. Knattarna tränar särskilt utvalda tekniker ur monsystemet samt övar koordination och motorik under lekfulla former. Knattarna bär vita bälten med ett rött tvärstreck för varje termins träning. Ingen teknisk gradering är nödvändig för att erhålla nästa streck men man avslutar ofta terminen med en uppvisning.

Knattebälten

Barn från sju till nio år bär vita bälten med ett 1 cm rött tvärstreck för varje termin som eleven tränat. Strecken sys på vänstra änden av bältet med det första 5 cm från änden och de därpå följande med 1 cm mellanrum.

Hitta din nya Ju-jutsu Kai klubb!

Med hjälp av vår lista över Ju-jutsu Kai klubbar

Gå till Ju-jutsu kai klubbar