Ljus Träna Kampsport logga mot mörk bakgrundTräna Kampsport logga mot mörk bakgrund
Mini logga för Kampsportshoppen knapp
Nu har vi Sveriges bästa priser på Budo Nord produkter 👇

Börja Träna Sport Ju-jutsu

Ikon Träna Kampsport
Ikon Träna Kampsport

Börja Träna Sport Ju-jutsu

Kort om Sport Ju-jutsu

Sport Ju-jutsun har grenat ut från tidigare ju-jutsu stilar med fullt fokus på tävling, till skillnad från exempelvis Ju-jutsu Kai som fokuserar på självförsvar. Ju-jutsu stilen har anpassat sin träning och sitt gradsystem efter JJIF (Ju-jitsu International Federation) som representerar det officiella tävlingssystemet för Ju-jutsu.

Träningen inkluderar mycket stående slag och spark men även kast och markkamp (ne-waza). Ne-wazan går att likna vid en variation av grappling då man applicerar grepptekniker, positioneringar och lås.

Två Sport ju-jutsu utövare, varav den ena sparkar den ande i magen

Till skillnad från MMA där man alltid får slå och sparka, så får man inom sport ju-jutsu inte slå och sparka när någon fått grepp i sin motståndare. Då man använder gi (dräkt) i sport ju-jutsun får man alltså inte slå/sparka när den andra fått tag i sin moståndares gi, då är det istället kast och lås som gäller.

Inom Sport Ju-jutsu börjar man tidigt med fokus på att förstå vikten av balans och att skapa ett flöde mellan olika tekniker.

Förbundsbubblan!

Det officiella förbundet för Sport Ju-jutsu i Sverige
kallas för Dynamix Fighting Sports.

Grader i Sport Ju-jutsu

Precis som i exempelvis Karate och Judo så använder sig även Sport Ju-jutsun av grader för att representera en individs kunskaper och färdigheter inom kamparten. Graderna är indelade i två system, ett barn/ungdomssystem och ett vuxensystem. Ungdomssystemet kallas för Mon och vuxensystemet kallas för Kyu.

De stora skillnaderna mellan systemen är att Mon systemet är anpassat efter ungas fysiska och mentala utveckling, deras bälten är vita med helfärgade streck samt att man inte kan gradera till svart bälte genom Mon systemet, man kan endast gradera till brunt bälte.

Båda systemet börjar respektive på 6:e mon samt 6:e kyu, även kallat vitt bälte. Ju högre grad du uppnår inom kampsporten desto lägre kyu/mon erhåller du. När du sedan (genom kyu systemet) uppnår svart bälte kallas det istället för dan och man räknar dan, till skillnad från kyu och mon, "åt rätt håll" alltså att 4:e dan är en högre grad än 3:e dan.

Mon systemet

- 6:e Mon, Vitt bälte

- 5:e Mon, Vitt bälte med gult rem

- 4:e Mon, Vitt bälte med Orange rem

- 3:e Mon, Vitt bälte med grönt rem

- 2:a Mon, Vitt bälte med blått rem

- 1:a Mon, vitt bälte med brunt rem

Kyu systemet

- 6:e Mon, Vitt bälte 

- 5:e Kyu, Gult bälte

- 4:e Kyu, Orange bälte

- 3:e Kyu, Grönt bälte

- 2:a Kyu, Blått bälte

- 1:a Kyu, Brunt bälte

- 1:a Dan, Svart bälte

- 2:a Dan, Svart bälte med ett streck

Sport Ju-jutsun's Historia

Stilen är väldigt ung om man jämför med många andra stilar. Sport ju-jutsu kom att grundas under 1997 av Ingemar Sköld och Ricard Carneborn. Sport ju-jutsun blev snabbt populär tack vare sitt nya sätt att träna, man introducerade en ny väg med inriktning mot tävling, trots sitt klara fokus mot tävling har dock stilen även inslag av självförsvar, som följt med enda sedan starten.

Sport ju-jutsun's förbund kallades från början för Sport ju-jutsu Scandinavia men döptes 2007 om till Dynamix fighting sports för att reflektera förbundets tillväxt och då man även inkluderar andra kampsporter utöver endast sport ju-jutsu.

En bild på Ingemar, grundaren av Sport Ju-jutsun, som demonstrerar ett slag.

Hitta din nya Sport Ju-jutsu Klubb!

Med hjälp av vår lista över Sveriges Sport Ju-jutsu klubbar

Gå till Sport Ju-jutsu klubbar