Ljus Träna Kampsport logga mot mörk bakgrundTräna Kampsport logga mot mörk bakgrund
Mini logga för Kampsportshoppen knapp
Nu har vi Sveriges bästa priser på Budo Nord produkter 👇

Karlstad kampsportsförening

Sveriges Kampsportsklubbar - Träna Kampsport
Sveriges Kampsportsklubbar - Träna Kampsport

Karlstad kampsportsförening

Karlstad kampsportsförening

Kort om Klubben

Stilar

Kamp Ju-jutsu

Adress

Flöjtgatan 61 Karlstad

Telefon

Ring oss

Mailadress

Maila oss

Träna Kampsport's Verifierad klubb bricka.

Klubben är verifierad av Träna Kampsport!
Läs mer om vad det innebär

Meddeladnde från klubben

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.Därför vill vi utforma vår idrott så att: den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll. Alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, sexuell läggning, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar. De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Träna Kampsport hos oss!
Eller kolla in andra klubbar som tränar samma stil!